Ole Paulsen Hvattum 1889-1964 og Marie Gamme 1888-1978

Marie og Ole Hvattum med barn. Fra venstre: Aslaug Skiaker Hvattum, f. 1914, g.m. Paul Hvattum, f. 1913, Sigmund Hvattum, f. 1926, Anders Hvattum, f. 1914, Ivar Hvattum, f. 1917, Margrete Hvattum, f. 1919, Gunnar Hvattum, f. 1922, Gudbrand Hvattum, f. 1928, Ole Magne (Ola) Hvattum, f. 1924

Ole Paulsen (1889-1964) delte Hvattum med broren Gudbrand og overtok Nisstua i 1912. Han giftet seg med Marie Gamme (1888-1978). De fikk åtte barn. Garden Nisstua Hvattum eies fortsatt av familien.

Se anerekkene her…