Anders Hvattum 1914-2013

Anders Hvattum vokste opp på Nisstua Hvattum som nest eldste sønn av Marie og Ole Hvattum. Som navneskikken var så ble han oppkalt etter morfaren, Anders H. GammeHan hadde ingen utsikter til å ta over garden og måtte søke lykken andre steder. Anders’ eneste søster, Margrete, var gift med Sverre Thune. De var bestyrere på garden Bjelbøle i Øystre Slidre fra våren 1943. På Bjelbøle var det behov for arbeidskraft og Anders var lett å engasjere. Det ble nok med den ene sommeren for i 1944 forpaktet Anders Alfstad i Heggenes.

Guri Ekerbakke og Anders Hvattum giftet seg i 1946.
Annonse i Hadeland 1944

Som ungkar var det ikke unaturlig at det oppsto kontakt med unge damer i bygda. Karlshaug i Dalebygda er en av nabogardene til Bjelbøle. På Karlshaug var Gjertrud fra Ekerbakke i Skammestein ung gardkjerring. Hun hadde flere søstre, en av dem var Guri Ekerbakke, f. 1919. I sesongen arbeidet hun i resepsjonen på Bygdin høyfjellshotell. Omgangen mellom folkene i disse unge familiene førte til at Guri og Anders ble et par, og de giftet seg på forsommeren 1946. Avtalen som Anders hadde på Alfstad kom til opphør og de måtte videre. De slo til på ny forpaktning på garden Øvre Fall i Søndre Land.

Anders Hvattum med sønnene Torstein, f. 1954 og Ole, f. 1948 i prestegarden i Vardal i 1959.
Annonse i Hadeland 1948

På mange garder oppsto behovet for å forpakte bort ofte med at det kunne være vanskelige forhold omkring et arveskifte. Slik hadde det vært på Alfstad, og slik var det også på Fall. Forpaktningsavtalene kunne derfor være svært kortvarige. Guri og Anders kom så på en gard i Spydeberg før de endte opp i Ås. Der var de forpaktere på Søndre Moer i årene 1950-1957. Da det oppsto mulighet for jobb på Norges Landbrukshøgskole slo Anders til på dette som skulle bli hans arbeidsplass for resten av karrieren.

Prestegarden 1957. Guri og Anders Hvattum med sønnene Torstein (til venstre) og Ole. Marie Thune på Guris fang

I et avisoppslag våren 1970 forteller Anders om sitt arbeid ved det som den gang het Norges Landbrukshøgskole. Tittelen var fagassistent og arbeidet gikk ut på å utføre omløpsforsøk eller vekstforsøk.

Avisen Hadeland 28. mai 1970
Guri 1919-2004 og Anders Hvattum 1914-2013

Ekteparet bygde seg bolig i Sollisvingen på Ås. De fikk sønnene Ole, f. 1948 og Torstein, f. 1954. Etter at sønnene var store nok til å klare seg selv ønsket Guri å komme ut i arbeidslivet igjen. Også hun fikk jobb på Høgskolen. Der arbeidet hun i resepsjonen i mange år. Hun engasjerte seg i lokalt foreningsliv og var leder i Ås sanitetsforening i mange år. Guri døde i 2004. Anders fikk et langt liv og døde i 2013, nesten 99 år gammel.