Historier om bygd og folk i Vardal

Historier om bygd og folk i Vardal

Våre siste artikler

Her er våre siste artikler vi har publisert. Gå til lokalhistorie i menypunktet for å se enda flere av våre artikler.

Slektshistorie

De etterfølgende sidene presenterer Ingrid og Arve Thunes slektshistorie. For Ingrid gjelder dette familiene som kommer fra Vøien i Gran og Tveten i Lunner. For Arve omfatter det familiene som kommer fra Hvattum i Gran og Thune i Gjøvik. En kortfattet historie om gardene er en del av familiehistorien. Minneside for Ingrid Thune som døde 3. april 2020 er også tilgjengelig her.

Les mer

Krigshistorie

Natt til 9. april angrep tyske styrker Oslo og 6 andre norske kystbyer. For å nedkjempe norsk motstand på Østlandet måtte de gjennomføre et felttog nordover på bred front. Les om krigshendelsene i Vardal og hvordan enkeltpersoner opplevde dem.

Les mer

Kirker

Vardal prestegjeld var delt i hovedsognet og annekssognene Braastad og Hunn. Gjøvik by hadde ikke egen kirke før i 1882. Før den tid måtte folk i Gjøvik benytte Hunn kirke som lå i Vardal. Hunn kirke var bygget i 1821 og revet i 1881. Vardal gamle kirke brant i 1801 og ble erstattet av den nåværende.

Les mer

Vardaltreff

Et forum for historieinteresserte

Vardaltreff er et uformelt forum for folk som er interesserte i bygdehistorie og familiehistorie fra Vardal. Møtene holdes, som regel, i Prestegardslåven siste onsdag hver måned kl 18. Les mer nedenfor.

Les mer

Eiktunet

Historien om muséet på Gjøviks tak.

Da Wexel Hansen Kauffeldt testamenterte sin formue til Gjøvik by og Vardal herred i 1857 kunne han ikke vite hvilke viktige bidrag dette skulle gi til vern av fortidsminner i distriktet. For pengene kjøpte nemlig kommunene Øverby som har gitt grunn til Eiktunet.

Les mer

Prestegarden i Vardal

En spennende gardshistorie

Navnet er Torestad og det indikerer at den er fra vikingtiden, i likhet med de fleste større gardene i grenda. Den første stavkirken på Haugsvangen ble bygget i perioden 1150-1250, og Torestad kan ha vært prestegard fra den tid.

Se hjemmesiden www.prestegardslaaven.no

Les mer
Se flere artikler