Personer og familier

Nedenfor finner du linker til omtale av personer og familier. Omtalene ligger på www.prestegardslaaven.no, og når du klikker på navnene blir du koblet dit. Mange omtaler er biografiske, mens andre ikke er ment å være fyllestgjørende beskrivelser. For en del personers vedkommende er omtalen å finne inne i tekstomtale av relevante saker. Da må det letes litt, men det er ikke vanskelig å finne fram.

Amblie Nils
Bakke Jacob Andreas
Bakken-Markengbakken
Bjelland Olaf
Bjølseth familien
Blessing Dahle familien
Bratlie familien
Børstad familien
Christensen Albert Julius
Christensen Anton
Dæhlen Martin
Fjeldet familien
Forseth Nils
Forseth Ole
Frydenlund familien
Granberg Leif
Hagen Torgeir
Hansen familien på Gamletangen
Hageengen Hans
Haugom, Myrengen og Berntzen familiene
Haugstuen/Mathisen familien
Hennig familien
Hensrud Anne Marie
Hoff Julie Forseth 
Hoff Martin Engelhardt
Hofslien Anne og Nils
Hvattum familien
Hørstadstuen Anton
Iversen Sigurd Josef
Iversen Sverre August
Lauvdal familien
Lauvli Mally
Lilleengen familien
Lommerud familien
Lønstad Ole
Madshus familien
Nitter Lorentz
Nygaard-Dalborgen

Olsen Petter (Patent-Olsen)
Oudenstad Halvard
Overn Karl
Ringstad familien
Ringstad Ole
Roland Peder familien
Roland Reidar familien
Rolid familien
Rostad familien
Skonnord familien
Skjerven Christian
Skjerven Erik brev
Skjerven Ludvig
Skjerven Petter 1822-1893
Skjerven Petter manus
Skjerven Petter brev til Nordahl
Skyberg familien
Smedbakke Dagfin
Solheim Mons Wilhelm
Sollien familien
Thune familien
Tømmerhol familien
Vesterås Ole
Viberg familien
von Ahnen Hans Kristian
Vreim Halvor
Walhovd familien
Øksne Ole
Aalstad familien
Personer og familier - bilder