Olaf Bjelland 1891-1959

Olaf Bjelland var sogneprest i Vardal fra 1941 til 1959. Nedenfor finnes historien om hans liv.