Kirker

Vardal prestegjeld var delt i hovedsognet og annekssognene Braastad og Hunn. Gjøvik by hadde ikke egen kirke før i 1882. Før den tid måtte folk i Gjøvik benytte Hunn kirke som lå i Vardal. Hunn kirke var bygget i 1821 og revet i 1881. Vardal gamle kirke brant i 1801 og ble erstattet av den nåværende.

Kirker

Her er også medtatt historie og bilder fra Åmot og Jevnaker kirker som har en relevans til Hun.

Gjøvik kirke

Hunn kirke

Vardal kirke

Åmot kirke i Nordre Land

Jevnaker kirke

Kirker i Våler kommune