Vardal kirke – bilder

Vardal kirke og klokkegarden 1957
Vardal kirke med klokkergarden til venstre, Vardal Samvirkelag i forgrunnen og garden Haug i bakgrunnen.
Vardal kirke med de gamle kirkestallene
Vardal kirke 2006
Vardal kirke – interiør med altertavle.