Slektshistorie Hvattum i Nord-Fron

Tre brødre fra Nord-Hvattum på Gran reiste på 1860-tallet til Nord-Fron for å skape seg en ny framtid. Paul og Hans Eilersen Hvattum fant lykken og fikk store etterslekter. Den yngste av brødrene, Iver, giftet seg aldri og døde 44 år gammel. Les mer om dette nedenfor.

Paul Eilertsen Hvattum 1840-1909

Hans Eilertsen Hvattum 1845-1918

Iver Eilertsen Hvattum 1852-1896

Les om familien på Nord-Hvattum her…