Iver Eilertsen Hvattum (1852-1896)

Det er ikke kjent når Iver Eilertsen Hvattum (1852-1896) kom til Nord-Fron. Han giftet seg aldri og da han døde i 1896 var han bosatt på Byre. Yrket er oppgitt å være handelsbetjent.