Slektshistorie Ingrid og Arve Thune

Da Ingrid Wøien og Arve Thune giftet seg i 1970 var allerede båndene mellom slektene knyttet. Ingrids bror Halvor giftet seg nemlig med Arves kusine Kari Hvattum i 1964.

Mina Tveten var datter av Inga, f. Oppen og Ole Tveten. Leonard Wøien var født i USA som sønn av Marie, f. Bråthen og Halvor  Wøien.

Margrete Thune var datter av Marie og Ole Hvattum som var gardbrukere på Hvattum i Gran. Sverre Thune var sønn av Berta f. Christensen fra Gjøvik og Andreas Holthe fra Åslendet i Vardal.

Minneside Ingrid Thune

Memorial Ingrid Thune (english version, text only)

Se anerekker for Ingrid og Arve Thune her

Innlogging til slektshistorie krever bruk av passord. Dette kan fås fra Arve Thune.

Slektshistorie (Ingrids mormor) Oppen

Slektshistorie (Ingrids morfar) Tveten

Slektshistorie (Ingrids farmor) Bråthen

Slektshistorie (Ingrids farfar) Wøien

Slektshistorie (Arves mormor) Gamme

Slektshistorie (Arves morfar) Hvattum

Slektshistorie (Arves farmor) Christensen

Slektshistorie (Arves farfar) Holthe/Thune/Brateng

Slektshistorie (Lars Eilertsen fra Nord-Hvattum) Skjervum

Slektshistorie for brødrene fra Nord-Hvattum som dro til Nord-Fron