Anerekker for Ingrid og Arve Thune

Anene til Ingrid Thunes foreldre Mina Tveten 1909-2000 og Leonard Wøien 1907-1998

Mina Tvetens mor Inga Oppen

o

Mina Tvetens far Ole Tveten

o

Leonard Wøiens mor Marie Bråthen

o

Leonard Wøiens far Halvor Wøien

o

Anene til Arve Thunes foreldre Margrete Hvattum 1919-2008 og Sverre Thune 1911-1976

Margrete Hvattums mor Marie Gamme

o

Margrete Hvattums far Ole Hvattum

o

Sverre Thunes mor Berta Christensen

o

Sverre Thunes far Andreas Holthe