Paul Eilertsen Hvattum 1840-1909

Paul Eilertsen Hvattum flyttet 21 år gammel til Kristiania. Imidlertid er han i folketelling i 1865 registrert boende på Vik i Nord-Fron sammen med kona Jøran og broren Hans. Paul er da betegnet som «Logerende Landhandler» mens Hans er «Handelsbetjent». Paul fikk i 1868 handelsbrev for å drive handel på «Viik i Nordre Froen».

Jøran og Paul fikk i 1866 sønnen Borger. Også da var de bosatt på Vik. Jøran døde i barsel i 1868. Familien var da bosatt på Forbrigd. Dette må ha sammenheng med at Hans var gift med gardjenta Rønnaug Olsdatter Forbrigd. Vik skulle selges og Paul hadde fått kjøpekontrakt på garden. Han klarte imidlertid ikke å skaffe finansiering.

Paul Eilertsen Hvattum var først gift med Jøran Bergliot Bergersdatter Tuff (1841-1868). I 1870 giftet han seg igjen, denne gang med Rønnaug Jørgensdatter Elstad (1848-1936) fra Ringebu. I 1875 viser folketellingen at familien da bodde på Søndre Byre. Det må ha vært særdeles aktive år for ved siden av fire barn hadde Rønnaug og Paul stallkar, gardsgutt, handelsbetjent, en ugift tjener, to skyssgutter, stuepike, kjøkkenpike, budeie, og barnepike.

Byre til venstre ved brua

Paul hadde i 1971 fått bevilling til å drive poståpneri ved Sundbrua og etablerte også en landhandel. På Byre ble det også drevet skysstasjon og bakeri. Da jernbanen kom i 1896 sto også et nybygd hotell ferdig.

Les om Byre-gardene på Vinstra her…

Rønnaug Jørgensdatter og Paul E. Hvattum

Nord-Fron kommune kjøpte Nordre Byre i 1876. Paul E. Hvattum kjøpte etter hvert den delen av kommunen og eide til slutt alle tre Byre-gardene.

Familien på Elstad i 1869. Foran: Jørgen Olsen Elstad, f. 1817, sønnen Nils, f. 1858 og Karen Christiansdatter Elstad, f. 1819. Barna stående bak: Anna, f. 1852, Ole, f. 1848 og Rønnaug, f. 1848

1.Borger Paulsen Hvattum (1866-1939) var eneste barn av Jøran og Paul. Borger giftet seg med Marie Charoline Kongsli (1862-1952), datter av Karen Pedersdatter og Ole Olsen på Søndre Kongsli. Marie og Borger fikk sju barn.

2.Jørgen Emil Hvattum (1871-1939) giftet seg med Mathea Skabo (1878-1953). De bygde opp bruket Hvattum sør for Byre og etablerte dagligvarebutikk. De fikk tre barn

3.Karen Marie Hvattum (1873- ) giftet seg med Petter Slåen (1874- ). De fikk tre barn.

4.Inga Jørgine Hvattum (1875- ) giftet seg med Nils Jørgensen på Segelstad i Ringebu. De fikk ikke barn og overdro garden til barna til Kjerstine Lindvig, søster til Nils. Inga og Nils bodde på Elstad i 1910 og hadde da tatt etternavnet Seielstad.

5.Ole Christian Hvattum (1881-1918) giftet seg med Rønnaug Lodversdatter Lo (1887-1970). De tok over Lo i Nord-Fron og fikk fire barn. Den eldste sønnen Iver Lo, f. 1911, ble kjent som en betydelig lederskikkelse innen landbruksorganisasjonene.

Les mer om Iver Lo her…

6.Aagot Hvattum (1883-1975) giftet seg med Otto Johannes Jevne (1884- ). Etter et opphold i Amerika returnerte Aagot alene med sønnen Paul Odemar, f. 1908. Hun arbeidet i landhandleriet til svogeren, A. O. Jevne på Vinstra. Aagot og Otto fikk fire barn.

7.Paul Paulsen Hvattum (1885-1972) giftet seg med Solveig Heggenhougen (1884-1973). De overtok Byre i 1911. De hadde seks barn.

8.Ragnar Paulsen Hvattum (1887-1907) reiste til Amerika i 1906 og døde året etter.

9.Sigurd Paulsen Hvattum (1889- ) giftet seg med Ragna Olivia Jevne (1894-1939). Sigurd var sjef for Vinstra hotell noen år før de flyttet til Oslo.