Iver Lo (1911-2002)

Iver Lo var sønn av Rønnaug Lo og Ole Christian Hvattum. Han giftet seg med Margit Hasvold (1905-1987) fra Søndre Land. Iver overtok garden Lo i 1934 etter foreldrene. Rønnaug og Iver fikk fire barn.

Margit og Iver Lo i 1934

Iver Lo drev garden Lo etter foreldrene. Han engasjerte seg sterkt i landbrukets organisasjoner så vel lokalt som nasjonalt. Han tok blant annet initiativ til slakterisamvirket i Oppland og Hedmark. Iver Lo fikk i 1979 Konegns fortjenstmedalje i gull for sitt arbeid for norsk landbruk.

Les hva nekrologene om Iver Lo forteller om hans liv og virke.

Se filmen som ble laget i forbindelse med Iver Los 90-års jubileum her…

Iver Lo tok initiativet til slakterisamvirket i Hedmark og Oppland. Les om dette her…