Hunn kirke

Hunn kirke, ferdigstilt i 1822, hadde åttekantet form. Den var helt lik Åmot kirke i Torpa som fortsatt står. Åmot kirke ble innviet i 1823, men det var utforming av denne som var grunnlag for Hunn kirke. Les mer om dette her…

Les om riving av gamle Hunn kirke i 1881 her…

I 1915 ble riving av Hunn kirke karakterisert som «tapt kulturhistorie» i årsberetningen til Foreningen til norske fortidsminnesmærkers bevaring.