Familien Bakken-Markengbakken

Peder Bakken (1886-1950) begynte som ung mann i smia hos Mustad i Brusveen. Han kom fra bruket Markengbakken i Snertingdal. Fortsatt ung i 1910 ble han sendt ut i Europa for å bidra til Mustads oppbygging av fabrikker for hesteskosøm. Han arbeidet i perioder i Mustadfors i Sverige, Galati i Romania og Karlovac i Jugoslavia. Det meste av tiden tilbrakte han i Saaz i Tsjekkoslovakia der han også stiftet familie idet han giftet seg med Maria Marcûs som hadde kroatiske foreldre. De fikk barna Christian, f. 1915, Hilda, f. 1917, Helga, f. 1924, Margit, f. 1929, og Sigrid, f. 1933. Christian tok Markengbakken som etternavn. Han giftet seg med Ilse Geringer som hadde østerrikske foreldre, I 1948 var utenlandseventyret over da alle fabrikkene bak Jernteppet ble nasjonalisert.