Krigshistorie

Natt til 9. april angrep tyske styrker Oslo og 6 andre norske kystbyer. For å nedkjempe norsk motstand på Østlandet måtte de gjennomføre et felttog nordover på bred front. Les om krigshendelsene i Vardal og hvordan enkeltpersoner opplevde dem.

Krigshistorie

Krigshendelser i Vardal i april 1940

Karl Overns siste dager

Skitrening i Bergsjordet

Mons Wilhelm Solheims krigsdagbok 

Ottar Lilleengens krigshistorie

Helene Lauvdals krigshistorie

Da krigen kom til Grythe

Krigen kommer til Alm

Krigen på Aalstad

Arne Amlien som falt i Vardal i 1940

Om Lindbakken i «Nå kan det fortelles«

Chr. Fredrik Weiders rapport om Lindbakken

Anton Christensens prolog på Lindbakken

Leif Strandviks krig

Martin Viflat

Harald Torp

Hjørdis Fuglerud

Petter Skjervens krigserindringer

Krigen på Valien

Solveig Mary Lundbyes krigsberetning

Martin Alfred Lundbyes krigsberetning

Vesla (Olaug Hermanrud) ser tilbake

Borghild Hasvoldseters krigshistorie

Melding nr. 1 fra Gjøvik kommune 30. april 1940

Melding nr. 2 fra Gjøvik kommune 4. mai 1940