Vardaltreff

Et forum for historieinteresserte

Vardaltreff er et uformelt forum for folk som er interesserte i bygdehistorie og familiehistorie fra Vardal. Møtene holdes, som regel, i Prestegardslåven siste onsdag hver måned kl 18. Les mer nedenfor.

Vardaltreff

Møter 2020

Onsdag 30. september

Onsdag 28. oktober

Onsdag 25. november