Vardaltreff 25. november 2020

Grunnet smittesituasjonen er møtet avlyst. Ny møtedato blir berammet så snart forholdene tillater det.

Tema for møtet er maleren Peder Aadnæs som hadde mange oppdrag i Vardal i perioden 1770 til ca 1785. Peder Aadnæs blir betegnet som en av 1700-tallets viktigste kunstnere og en som banet vegen for de store nasjonalromantiske malere. Ragnar Enger vokste opp på Odnes, i umiddelbar nærhet av garden Lille-Odnes hvor Peder Aadnæs bodde. Ragnar Enger kommer til Prestegardslåven 25. november for å fortelle om kunstneren og hans verker.

Les her Kjell Nettums artikkel i årbok 28 om Peder Aadnæs.

Les om Aadnæs-maleriene fra Prestegarden som kom til Eiktunet.