Ivar Hvattum 1917-1961

Bergljot Bu og Ivar Hvattum giftet seg i 1943.

Ivar Hvattum var sønn av Marie og Ole på Nisstua Hvattum. Som ung mann fikk han i 1935 anledning til å gå på folkehøgskole og 1936 på småbrukerskole. Til Engestad, like i nærheten av garden, kom familien Bu flyttende fra Kinsarvik i Hardanger med en sønn og seks døtre.

Familiefaren Brynjulf Bu var en anleggsmann som bodde borte fra familien i lange perioder. Mens han bodde i Kinsarvik hadde han sammen med naboen Amund Bu etablert anleggsentreprenøren Betonmast.

Bilde fra feiring av 70-årsdagen til Brynjulf Bu i 1965. Brita og Brynjulf Bu med barna stående bak. Fra venstre: Guri Gamme, f. 1936, Olav Bu, f. 1925, Torbjørg Næss, f. 1932, Bergljot Hvattum, f. 1923, Gudrun Sagbakken, f. 1928, Elsa Lomsdalen, f. 1926, Helga Løken, f. 1930

På Hvattum var det en datter og sju sønner, flere i passende alder. Det oppsto naturlig nok forbindelser og Bergljot Bu (1923-2019) falt for den seks år eldre Ivar på Hvattum. Det ble giftermål i 1943 og de måtte ha arbeid og et sted å bo. Ivars bror Paul var gardsbestyrer på Kastad i Vardal men hadde sagt opp med virkning fra 14. april 1943. Ivar søkte stillingen og kunne avløse broren om våren. Dermed hadde Bergljot og Ivar både husrom og arbeid. På Kastad ble datteren Brita Marie født i 1947.

Kastad i 1951 med nyoppbygget hovedbygning
Ivar var ivrig medlem av Kastad musikkforening. Her ses han bak, litt til høyre for midten.

Etter noen år skiftet de beite og havnet på garden Egge på Ringerike, også her som bestyrere. Mens de bodde på Egge tok Ivar utdannelse innen økonomi ved handelsskolen på Hønefoss. I 1951 ble han ansatt som ligningsfullmektig i Brunlanes kommune. Han søkte seg videre derfra til Kråkstad hvor han fikk en tilsvarende stilling i 1955. Etter to år ble han forfremmet til ligningssjef. Bergljot og Ivar fikk sønnen Ole Bjørn i 1952 og Helga i 1957.

Bergljot og Ivar bodde på Egge i Norderhov 1946-1951. Her med datteren Brita Marie, f. 1947.
Ivar Hvattum var ansatt som ligningssjef i Kråkstad kommune.

I Kråkstad skulle de gro fast og bygde seg hus som de kunne flytte inn i 1960. Ivar døde så alt for tidlig i 1961 og Bergljot ble sittende igjen med de tre barna, uten hverken utdannelse eller lønnet arbeid. Med god hjelp av familien og stor viljestyrke klarte hun så vel økonomiske utfordringer som oppgaven som eneforsørger for barna. Da Helga som sistemann flyttet ut i 1979 fikk Bergljot seg arbeid som laboratorieassistent ved Norsk Institutt for Vannforskning. Her ble hun til hun gikk av med pensjon.