Paul Hvattum 1913-2000

Bryllupet til Aslaug og Paul Hvattum 3. mars 1938. Sittende fra venstre: Kari Skiaker, Aslaug Hvattum, Marie Hvattum. Stående fra venstre: Karen Alm, Margit Helmen, Hans Skiaker, Ole P. Skiaker, Ole P. Hvattum, Margrete Thune, Anna Skiaker
Aslaug og Paul Hvattum med døtrene Marit og Kari i 1939 på Kastad

Paul Olsen Hvattum var eldstemann og odelsgutt på Nisstua Hvattum. Han giftet seg med Aslaug Paulsdatter Skiaker. Hun var barnebarn av Ole (Ola) Gudbrandsen Hvattum som hadde giftet seg til Nordre Skiaker. Aslaug og Paul var dermed tremenninger. Da de giftet seg i 1928 var det for tidlig å kunne ta over på Hvattum. De fikk til å begynne med ansvar med bestyrelse av garden Røyne i Sylling. Deretter kom de til Kastad. Kastad var eid av Sverre Braastad som drev et konjakkhus i Frankrike.

Barna til Aslaug og Paul Hvattum: Marit, f. 1938, Ingeborg, f. 1944, Ole, f. 1945, Kari, f. 1939

Les om Aslaugs familie her…

Utsikt over Kastadtjernet. Kastad ligger til venstre i bildet.
Kastad før 2. verdenskrig

Da krigen kom til Vardal i april 1940 var familien Braastad i Frankrike. Kastad kom i framrykningslinjen for angriperne. Da de tyske styrkene fant franske flagg i hovedbygningen brant de denne ned. Aslaug og Paul bodde da i en sidebygning med to små barn og hadde evakuert til nabogarden Sæther.

Bare pipene sto igjen etter hovedbygningen på Kastad.

Etter at kampene opphørte kunne de dra tilbake til garden. I 1943 flyttet de tilbake til Gran for å overta Hvattum. Mens de var på Kastad oppsto kontakt mellom Pauls søster Margrete og forpakteren på nabogarden Skikkelstad, Sverre Thune, noe som senere førte til ekteskap.

Aslaug og Paul fikk barna Marit, f. 1938, Kari, f. 1939, Ingeborg, f. 1944 og Ole f. 1945.