Ole Gudbrandsen Hvattum 1856-1928 og Anne Marie Paulsdatter Skiaker 1863-1904

Ole G. Hvattum giftet seg med Anne Marie Paulsdatter på Nordre Skiaker, og de ble gardbrukere der. Deres sønnedatter, Aslaug, giftet seg med odelsgutten på Hvattum slik at familiebåndene ble ytterligere styrket. Det ble den yngre sønnen Olaf, f. 1892, som overtok Skiaker. Til tross for at han hadde best odel, valgte Paul, f. 1881, å forpakte Sjo på Granavolden. Husene der lå like inntil gjestgiveriet. I 1925 fikk han kjøpt den dyrkede jorda. Denne ble overtatt av sønnen Ole, f. 1916. Ole bygde opp nye hus. Garden har tidligere hett Granvollen nordre men heter nå Sjo. Den er fortsatt i familiens eie.

Sjo var opprinnelig en del av Gran prestegard. Husene lå helt inntil gjestgiveriet på Granavolden. Paul O. Skiaker forpaktet garden en periode og fikk etter hvert kjøpt den dyrkede jorda.