Gunnar Hvattum 1922-2005

Agnes og Gunnar Hvattum
Agnes og Gunnar Hvattum giftet seg i 1951

Gunnar var den femte av barna til Marie og Ole Hvattum. Som ungdom var han skoleflink og han fikk derfor mulighet til høyere utdannelse. Etter to-årig realskole tok han gymnaset ved Oslo katedralskole. Etter lærerskole på Elverum ble det jobber i Fredrikstad og Bærum. Deretter fulgte studier ved Universitet i Oslo og mastergrad i pedagogikk i 1955. I 1956 fikk han jobb som skolepsykolog i Sør-Gudbrandsdal og bodde i denne tiden på Lillehammer.

Foran: Kristine og Erik Knarud med datteren Aud. Bak fra venstre: Marit og Odd Nilsen, Anette og Einar Andersen, Agnes og Gunnar Hvattum
Gunnar Hvattum med sønnene Erlend og Tormod

Gunnar giftet seg med Agnes Andersen, f. 1927 fra Gran og de fikk to sønner: Tormod i 1955 og Erlend i 1956. Agnes var også utdannet som lærer. Familien flyttet i 1959 til Gjøvik der Gunnar hadde fått stillingen som skoleinspektør, senere som skolesjef. Denne posisjonen beholdt han etter kommunesammenslutningen i 1964. Agnes fikk jobb ved Gjøvik skole og arbeidet der resten av sitt yrkesaktive liv.

Agnes og Gunnar kjøpte hus av byarkitekt Arne Schancke da han flyttet til Bergen i 1961. Einar Andersen er avbildet foran huset.

Familien tok et dristig valg i 1969 da de valgte å ta et to-årig opphold i Afganistan. Gunnar hadde permisjon fra stillingen som skolesjef og skulle på oppdrag fra UNESCO trene lokale skoleledere i utvikling av skolesystemer. I 1971 var familien hjemme igjen etter en fem ukers kjøretur i en Folkevogn-buss.

Oppland Arbeiderblad 12. februar 1969
Oppland Arbeiderblad intervjuet familien Hvattum ved hjemkomsten fra Afghanistan i 1971

Som en del av et hjelpetiltak for flyktninger tok Gjøvik i årene 1964 til 1969 imot en gruppe på 45 tibetanske gutter. Den lokale komiteen for å hjelpe disse var ledet av Gunnar Hvattum som formann. Her samarbeidet han tett med «NRK-onkel» Lauritz Johnson om å gi guttene et så meningsfylt opphold som mulig.

Slektsstevne på Hvattum i 2003. Agnes og Gunnar Hvattum med Margrete Thune

Gunnar ble i 1975 utnevnt til skoledirektør i Oppland, en stilling han innehadde til oppnådd pensjonsalder i 1989. Fra 1962 var han medlem av Rotary og ble i 1993 oppnevnt som distriktsguvernør i Hedmark og Oppland. Han tok også initiativet til Pensjonistuniversitetet i Gjøvik og var den første lederen. Gunnar Hvattum døde i 2005, 83 år gammel.

Gunnar Hvattum fikk en framstående posisjon i lokalmiljøet og i sine faglige fora. I et intervju i Oppland Arbeiderblad, da han gikk inn i pensjonistenes rekker i 1989, ga han sitt syn på det familiære grunnlaget for karrieren: «En stor søskenflokk er en berikelse. Vi lærte oss å ta hensyn, skubbe kantene. Etter hvert har jeg skjønt behovet for å få ungene i barnehager, nettopp av den grunn at de skal lære å omgår hverandre.»