Andreas Olsen Holthe 1871-1945 og Berta Christensen 1880-1953

Berta og Andreas Holthe (Thune)

Andreas var det tredje barnet til Antonette Andersdatter (1846-1890) og Ole Olsen (1841-1911) på Nedre Holthe. Han ble født på Nordland, men flyttet til Nedre Holthe hvor moren kom fra. Faren tok der over som husmann etter svigerfaren. 20 år gammel reiste Andreas til Wisconsin i USA for å legge seg opp penger slik at han kunne kjøpe seg et sted å bo. Han kom hjem i 1901 og kjøpte Thune i Hunndalen. Andreas giftet seg med Berta Sofie Christensen (1880-1953) fra Gjøvik og de fikk barna Alf, f. 1905, Oskar, f. 1907, Borghild, f. 1909, Sverre, f. 1911, Sigfrid, f. 1913, Asbjørn, f. 1915, Fritz, f. 1918, Leif, f. 1920 og Annie, f. 1922.

  1. Alf Thune 1905-1975 og Solveig Eriksrud 1911-1992

2. Oskar Thune 1907-1987 og Klara Myhrby 1908-1978

3. Borghild Thune 1909-1974 og Ludvik Paulsberg 1910-1974

4. Sverre Thune 1911-1976 og Margrete Hvattum 1919-2008

5. Sigfrid Thune 1913-1991 og John Børresen 1913-1995

6. Asbjørn Thune 1915-1917

7. Fritz Thune 1918-1993 og Olga Svartbekk 1915-2001

8. Leif Thune 1920-2000

9. Annie Thune 1922-2005

Se anerekkene her…