Sigfrid Thune 1913-1976 og John Børresen 1913-1995