Fritz Thune 1918-1993 og Olga Svartbekk 1915-2001

Olga Thune vokste opp på Kollstuen i Kollsroa.

Olga og Fritz bodde på Myhre i nesten 40 år.

Myhre er en gammel gard som har avgitt arealer til en rekke mindre bruk og boligeiendommer. Les om dette på prestegardslaaven.no.