Oskar Thune 1907-1987 og Klara Myhrby 1908-1978

Klara og Oskar Thune bodde på Midslåtten. Les nedenfor om deres liv og om gardsbruket.

Klara Thunes søster Olga var gift med Paul Bråthen på Gran. Les om deres historie her…