Borghild Thune 1909-1974 og Ludvik Paulsberg 1910-1974

Borghild og Ludvik Paulsberg var småbrukere på Stensli ved Dalborgen.


Ludviks far, Petter Paulsberg, var ansatt hos Lilleengen i 45 år. I 1947 ble han intervjuet om sine minner fra yrkeskarrieren.

Borghild og Ludvik bodde på Stensli.


Ludvik vokste opp på Paulsberg