Inga Oppen 1884-1952 og Ole Tveten 1877-1933

Inga og Ole Tveten var gardbrukere på 66/1 Tveten i Lunner.

Slektshistorie Tveten

Se anerekkene her…