Halvor Wøien 1880-1936 og Marie Bråthen 1875-1963

Barna til Halvor Larsen Wøien og Marie Nilsdatter Bråthen omtale

Etterkommere etter Halvor Wøien og Marie Bråten

Se anerekkene her…