Vardaltreff 30. september 2020

Tema for møtet er krigshistorie fra Vardal. Etter at tyske styrker angrep Norge 9. april 1940 rykket de fra Oslo oppover Østlandet. Målet var å nedkjempe alle norske stridskrefter og fjerne alle trusler mot de tyske okkupantene. 20. april var de kommet til Mustad og Gjøvik. Ved Mustad kom det til et slag som opphørte på morgenen 21. april. Angriperne rykket da gjennom bygda og det oppsto spredte kamphandlinger.

Harald Sunde var forsvarssjef i perioden 2009 til 2013. Som pensjonist har han engasjert seg sterkt i forsvarshistorien. Han er en av pådriverne bak det krigshistoriske formidlingssenteret på Moelv som drives av Ringsaker Historielag.

Tidligere forsvarssjef Harald Sunde kommer til Prestegardslåven og vil fortelle om de store trekkene i krigssituasjonen disse dagene. Minner fra personer som selv opplevde de dramatiske dagene vil bli fortalt.

Møtet starter som vanlig kl 18. Før møtet tilbys en bussreise rundt i bygda. Det vil bli stans på de mest aktuelle stedene hvor det vil bli gitt orientering om krigshandlingene. Bussen går fra Prestegarden kl 16. Det er mulig å ta med inntil 30 passasjerer i bussen. Her gjelder først-til-mølla-prinsippet.

Påmelding til arve@procon-gjovik.no eller 90982618. Vennligst oppgi ønske om busstur.

Til dekning av møteutgifter og servering kr 100,-