Torvald Torstensen Tveten 1890-1958

Gravstein over Torvald Marius Tveten på Fort Snelling National Cemetery, Minneapolis

Torvald Marius Torstensen Tveten (1890-1958) utvandret til USA sammen med broren Hans i 1910. Som unggutt arbeidet han i gruvene på Grua ved Tveten. I 1917 var han bosatt i Cottenwood i Minnesota. Da han døde i 1958 var han bosatt i Hennepin.