Rambekkmoen

Les om Rambekkmoen og den virksomheten som var der fra begynnelsen på 1800-tallet til 1905:

Peder Johan Abraham Nystrøm bodde på Rambekkmoen og drev stort som blikkenslager. Han var forkjemper for avholdssaken og samarbeidet med Aksel Fahlstrøm om Gjøvik Arbeidersamfund. Les om dette nedenfor:

For å sikre tømmerleveranser fra Mjøsa til fabrikken i Hunndalen bygde Toten Cellulosefabrikk i 1905 et lager- og transportanlegg på Rambekkmoen. Dette hadde store dimensjoner og dominerte området helt til nedleggelsen i 1959.