Peder Eilertsen Hvattum 1833-1914 og Kari Iversdatter Stastad 1841-1928

Peder Eilertsen (1833-1914), tok over garden i 1871 etter morens død. Peder var gift med Kari Iversdatter Stastad (1841-1928). De fikk ingen egne barn, men adopterte to jenter. Den eldste av disse, Inga, giftet seg med Bent Smebøle fra Brandbu. Peder hadde i mange år økonomiske problemer, men overdro ikke garden før i 1903. Bent og Inga tok da over, men heller ikke lyktes økonomisk sett. De solgte hovedbølet i 1908 til Peder Hoel Kyseth, men de fikk utskilt Støa og flyttet dit. Nord-Hvattum fikk en kortvarig tilknytning til familien i Nisstua ved at Marthe Paulsdatter Hvattum og ektemannen Lars Fischer eide og drev garden i fem år fra 1913.