Peder Christensen 1885-1952 og Victoria Gunharda Henriksen 1888-

Peder Christensen

Peder Christensen vokste opp i Storgata 5 i Gjøvik. Han fikk seg økonomisk utdannelse og ble ansatt i den betydningsfulle stillingen som kemner i Gjøvik.