Paul Paulsen Hvattum 1893-1893

Paul døde som spebarn.