Paul Nilsen Bråthen 1889-1974 og Olga Myhrby 1891-1959

Paul Bråthen (1889-1974) tok over bruket etter faren i 1913. Ved siden av å drive Bråthen arbeidet han som murer. I 1918 giftet han seg med Olga Myrby (1891-1959) fra Vardal. Vielsen skjedde i Vår Frues kirke i Kristiania, men begivenheten er innført i kirkebok for Gran. Olga var i 1910 bosatt i Vardal på bruket som da ble kalt Myrengen. Dette kom fra garden By og bruket, og dermed familien, har derfor byttet navn til Myrby.

Olga Myrby og Paul Bråthen ble viet i Vår Frues kirke i Kristiania 1. september 1913.

Olga var i 1910 oppgitt å være selvstendig syerske. Når vielsen mellom henne og Paul skjedde i Kristiania kan det tyde på at hun bodde og arbeidet der. Forloverne til brudeparet var to mannspersoner med adresser i Kristiania.

Paul Bråthen var i sin ungdom en svært god skiløper med deltakelse i store renn både i Norge og utlandet. De prestasjonene som blir framhevet er fire ganger deltakelse i Holmenkollrennet som ble toppet i 1914 med damenes pokal for beste hopper i kombinertklassen. På Gjøvik deltok han en rekke ganger i Tranbergrennet. Her sikret han seg vandrepokalen etter seier tre år på rad og fikk den uoffisielle ærestittelen «Hertugen av Tranberg».

Olga og Paul fikk ikke selv barn, men tok til seg to fosterbarn, Else og Arvid, som ble oppdratt som deres egne. Magne Wøien er grandnevø av Paul Bråten og var i sin tid en av Norges beste skihoppere. Olga og Paul hadde ikke livsarvinger og Magne ble i tenårene lovet å kunne ta over Bråthen. Og slik ble det. Magne giftet seg med Anne Lise Smedsrud fra Vestre Gran og de bor der fortsatt (2020). Se mer om familien under eget punkt.

Olga og Paul foran husene i Bråthen