Paul Eilertsen Hvattum 1836-1836

Paul døde som spebarn i 1836.