Olivia Brateng 1908-1978

Olivia var det yngste barnet til Anne og Ole Brateng. Da hun ble født på Brateng var moren 41 og faren 67 år. Ole døde i 1911 så hun kunne ikke bli særlig kjent med ham. Da Olivia ble konfirmert bodde hun og moren på nabobruket Myre. I 1941 giftet hun seg med Konrad Engen på Engen i Øvre Vardal. Han var sønn av Johannes Nilsen Brudløs (1874-1943) og Anna Skaugerud (1880-1963). Johannes var fra Brudeløs og hadde kjøpt Engen i 1917.

Konrad Engen var landpostbud ved siden av å drive småbruket. Han betjente postruta Øvre Vardal til Seval i 33 år. Distansen på 19 kilometer fram og tilbake ble til å begynne med tilbakelagt til fots om sommeren og med sparkstøtting om vinteren. I et intervju i 1977 fortalte han at arbeidet av og til sosialomsorg. «Hvis det ikke ryker fra pipa så er det noe galt», uttalte han den gang. Var ikke posten fra dagen før var også det et dårlig signal. Da måtte postbudet ta en tur innom for å se etter om det var noe galt på ferde.

Olivia og Konrad fikk datteren Anne Lise i 1943. Hun kom tidlig ut i arbeidslivet og begynte som 15-åring hos Opkofa på Gjøvik. Senere kom til Grand hotell som ble drevet av familien Gjørvad og arbeidet der som stuepike.

Anne Lise giftet seg med John Lønstad (1938-2009) fra Biri. John kom til Vardal som gardsgutt hos Margrete og Sverre Thune på Prestegarden i Vardal i 1955. Etter noen år tok han arbeid som gravemaskinfører hos Norodd Jemtland. I 1967 kjøpte han traktorgraver og påtok seg oppgaver med denne rundt hele bygda. Om vinteren påtok han seg tømmerkjøring. Bruket Engen ble solgt ut av familien.

Se bildet fra bryllupet til Inger og Kristian Sveum på Bratli i Biri. Inger var John Lønstads søster.