Ole Torstensen Tveten 1877-1933

Ole Torstensen Tveten (1877-1933) var gardbruker på Tveten i Lunner. Han var gift med Inga Oppen (1884-1952).