Ole Paulsen Hvattum 1889-1964 og Marie Gamme 1888-1978

Ole Paulsen (1889-1964) delte Hvattum med broren Gudbrand og overtok Nisstua i 1912. Han giftet seg med Marie Gamme (1888-1978). De fikk åtte barn. Garden Nisstua Hvattum eies fortsatt av familien.