Ole Olsen Holthe 1869- og Kristiane Knutsen Meiningen 1866-

Ole Holthe ble født på Nordland, men familien flyttet tidlig til Nedre Holthe. Han giftet seg med Kristiane Knutsdatter fra Østsinni, datter av husmann på Engen, Knud Kristoffersen, f. 1842 og Kjerstine Gudbrandsdatter, f. 1842. Da eldstebarnet Olga Amalie ble født i 1892 var Ole husmann på Myreeie. Kristiane og Ole bodde i 1900 på Brekken og hadde da tre barn. I 1910 var de å finne i Søkken, en plass ved Mobrua over Braastadelva. Der hadde Ole kjøpt et areal av Nyåsen og var småbruker og skogsarbeider. Han gikk for ettertiden under navnet Ole Søkken.

På våren var han med som tømmerfløter. Han kunne senere fortelle om dette arbeidet som innebar at han i en treukers periode ikke fikk mulighet til å skifte klær eller å komme i hus. Mens de bodde i Søkken fikk de ytterligere tre barn.

Da krigen kom i april 1940 ble dette området liggende direkte i skuddlinjen og de tyske troppene kom over elva på Mobrua. Ole var advart om dette av de norske soldatene, men var fast bestemt på å holde seg hjemme og passe på huset. Han var jo jeger og hadde skytevåpen. De klarte imidlertid å overtale ham slik at han kom seg i trygghet. I Søkken gikk det så galt som det kunne gå og huset ble nedbrent. Men ingen liv gikk tapt.

Klara Holthe Stensli (1898-1989) var datter av Kristiane og Ole. I 1985 ble hun og ektemannen Helmer Stensli intervjuet av Oppland Arbeiderblad om deres juleminner fra barndommen.

Kristiane døde allerede i 1919, bare 53 år gammel. To av barna døde også før de ble 60 år. Ole solgte Søkken i 1954. I en periode bodde han hos broren Andreas på Thune i Hunndalen. Der hadde han fått innredet et rom i uthuset. Senere flyttet han til en av sønnene som bodde ved Bråstadbrua. Ole levde til han var godt over 90 år gammel.