Ole Olsen Holthe 1841-1911 og Anne Nilsdatter 1867-1944

Anne Nilsdatter 1867-1945

Antonette Andersdatter døde i 1890. Enkemannen Ole Olsen Holthe giftet seg med den 26 år yngre Anne Nilsdatter. Anne ble født på Løten som datter av den omreisende skredderen Niels Nielsen Wiig fra Stange og Johanne Pedersdatter Bjerkeeiet. Foreldrene var ikke gift. Anne hadde en søster, Kari, født i 1870. Hennes fødested er angitt å være Aurdal. Kari giftet seg med Oluf Sveum i Åsligrenda på Nordsinni.

I sitt første ekteskap hadde Ole bodd på Holthe. I 1893 kjøpte han Brateng og flyttet dit med Anne. De tok Brateng som etternavn etter at de flyttet. Da Anne og Ole giftet seg 2. april 1894 hadde de allerede datteren Anna, f. 1893. Barna kom på løpende bånd: Nils, f. 1895, Olava, f. 1897, Olaf, f. 1899, Jenny, f. 1900, Martha, f. 1902, Anton, f. 1904 og Olivia i 1908.

Les om familien til Anne og Ole Brateng her…

Anne Nilsdatter Brateng med barna i 1945: Bakre rekke fra venstre: ukjent, ukjent, Jenny, Olave. Fremre rekke fra venstre: Anne, Anton, Olivia Engen med datteren Anne Lise, Konrad Engen, Anna
Åslendet fra Nordland til Kastad

Ole var en god forretningsmann og satt etter forholdene godt i det. Men utlån av penger til tvilsomme prosjekter og andre uheldige omstendigheter ødela familieøkonomien. Den gode skogen som hørte Brateng til måtte selges i 1907. I 1911 måtte han gi opp det strevsomme livet og døde snaut 70 år gammel. Bruket ble skjøtt over på den umyndige Nils som måtte ha verge.