Ole Eilertsen Hoff 1834-1909 og Marthe Gundersdatter Hoff 1841-1902

Ole Eilertsen, f. 1834-1909), giftet seg med Marthe Gundersdatter Hoff (1841-1902). De tok over hennes farsgard, Oppestua Hov. Hov måtte i 1895/96 avstå arealer til Gjøvikbanen da den ble bygget. Hov nedre ble også fradelt og svært mange av tomtene i dagens Vassenden kommer fra Hov. Hovedbølet er fortsatt i familiens eie.