Nils Brateng 1895-1979 og Karine Svartbæk 1898-1973

Nils var det første av barna til Anne og Ole Olsen som ble født etter at familien hadde flyttet til Brateng. Som voksen fikk Nils ansettelse ved «Kommunesmia», det kommunale verkstedet til Vardal kommune på Kråkjordet. Han avanserte til formann og innehadde denne stillingen til an ble pensjonist i 1965. Han opplevde dermed å bli en av de ansatte i den nysammenslåtte storkommunen Gjøvik.

Nils tok over Brateng etter farens død i 1911. Han var aktiv i Skog og Land og i kommunale organer som skolestyre og forsorgsstyre. Han var også formann i småbrukerlaget. Nils var gift med Anne Karine Svartbekk (1898-1973) og de fikk tre barn: Torolf, f. 1920, Ole, f. 1921 og Aslaug, f. 1922.

Torolf Brateng (1920-1971) tok over bruket etter Nils. I 1982 tok datteren, Karin Østby, over.  Bruket er nå solgt ut av familien.