Marthe Paulsdatter Hvattum 1882-1930 og Lars H. Fischer 1881-1948

Marthe giftet seg med Lars H. Fischer (1881-1948). De eide og drev Nord-Hvattum i fem år fra 1913. Marthe og Lars fikk ett barn, datteren Nickoline.