Marthe Marie Gudbrandsdatter Hvattum 1861-1939

Harald Hvattum skriver i sitt hefte om familien på Hvattum at Marthe Marie flyttet til Oslo. Hun fikk i 1900 en sønn som hun kalt Haavard. Hvem faren var ble aldri gjort kjent for familien.