Margrethe Nilsdatter 1882-1970 og Sivert Mjøen 1879-1946

Margrethe (1882-1970) utvandret i 1900 til USA, sannsynligvis til Sioux City i Iowa. Der traff hun Sivert Mjøen fra Oppdal og de giftet seg i 1905. De fikk barna Elmer Norman, f. 1906, John, f. 1909, Alf, f. 1912, Elisabeth, f. 1915, Else, f. 1917, Paul, f. 1919, Olav, f. 1921, Gunnar, f. 1924 og Mikael, f. 1926. I 1910 bodde de i Harper, Kitsap, vest for Seattle. De forlot etter hvert USA for å ta over Siverts farsgard Mjøa på Oppdal.

Margrethe og Sivert Mjøen
Fire av barna til Margrethe og Sivert: Elisabeth, f. 1915, Else, f. 1917, Paul, f. 1919 og Gunnar, f. 1924:
Foran våningshuset på Mjøa. Margrethe i midten.
Våningshuset og låven på Mjøa