Klara Olsen Holthe 1866-1933 og Karl Olsen Kolbergsrud 1868-1906

Klara Holthe giftet seg med Karl Olsen Kolbergsrud. Klara var født på Nordland som eldste barn av Ole Olsen (1841-1911) og Antonette Andersdatter (1846-1890). Karl var sønn av gardbrukeren på Kolbergsrud, Ole Kristiansen, f. 1819 og Mathia Hansdatter, f. 1837 fra Skikkelstad.

Som ungt ektepar i 1892 bodde Klara og Karl i Nedre Holthe sammen med Klaras far som ble enkemann året før. Karls stilling og stand er oppgitt slik: «Forsørgerens Svigersøn Leverandør ved Mustad Spigerfabrikker». Det må bety at Karl holdt på med hjemmeproduksjon for Mustad. Klara og Anne flyttet til Gjøvik hvor de i 1900 finnes i Kolbergsruds gård. Det er ikke kjent om det var Karl som var eieren. Alt tyder på at Karl hadde gjort en god jobb for Mustad så langt for tittelen var «Formand i Fiskekrogfabrik».

I 1905 hadde familien økt til ni. Den yngste av de sju barna het Kristian og var født i november 1905. Ett år senere, 17. desember 1906, omkom familiefaren Karl etter fall fra et tak på «Skattums Gaard» midt i Gjøvik. Klara ble sittende igjen alene med hele ungeflokken. I 1910 var Klara bosatt i Skolegata 9 med alle barna. De to eldste var i lønnet arbeid. Ole, den eldste sønnen, hadde som nykonfirmert begynt hos Mustad i 1905. Flere søsken ble ansatt og fortsatt, i 2021, finnes det ansatte hos Mustad som bærer navnet Kolbergsrud.