Kjersti Wøien 1872-1957 og Tore Gudbrand Skalet 1851-1948

Barna til (children of) Kjersti Wøien og Tore Gudbrand Skalet

Etterkommere etter (descendants of) Kjersti Wøien og Tore Gudbrand Skalet