Kjersti Gudbrandsdatter Hvattum 1863-1921 og Haaken Pedersen Tuff 1860-1946

Kjersti giftet seg med Haaken Tuff som ble gardbruker på Østgarden Tuv. Kjersti ble da nabo med søsteren Kari på Søgarden Tuv.